Hồ sơ công ty

công ty dữ liệu

Hồ sơ công ty

tên MOCHIZUKI Industries Co.,Ltd.
ngày thành lập Ngày 15 tháng 5 năm 1975
giám đốc đại diện Tatsuya Mochizuki  
vốn 20,000,000 yen
Trụ sở chính Địa chỉ 50-16, Aoki, Fujinomiya-shi, Shizuoka  ,418-0047, Japan
TEL +81(0)544-24-1957 FAX +81(0)544-23-0835
văn phòng

Ashigara Office

1165, Senzushima, Minami-Ashigara-shi, Kanagawa, 250-0102, Japan
TEL : +81(0)465-73-8446 FAX : +81(0)465-20-7711


Yoshida Office

3878-1, Kawashiri, Yoshida-cho, Haibara-gun, Shizuoka, 421-0302, Japan
TEL : +81(0)548-33-1515 FAX : +81(0)548-33-2045 

Toyama Office

479, Hagiwara Toyama-shi, Toyama, 939-8261, Japan
TEL : +81(0)76-461-5547 FAX : +81(0)76-461-5548 

Nhóm công ty

KYOUDENPLANTKOUJI Co.,Ltd.

479, Hagiwara Toyama-shi, Toyama, 939-8261, Japan
TEL : +81(0)76-461-5547 FAX : +81(0)76-461-5548 

Hanoi Office (Hanoi Plant Engineering)

Tang 14, toa nha Machinco , 444 Hoang Hoa Tham, Phuong Thuy Khue, quan Tau Ho, thanh pho Ha Noi Viet Nam

số cho phép 22-019250 (JPN)
Hồ sơ kinh doanh Đường ống dẫn nước, xây dựng bộ máy máy cài đặt, máy móc xây dựng điện, và chữa cháy xây dựng tổ chức
Số lượng nhân viên  16